För ett år sedan

Fr o m motsvarande måndag för ett år sedan (23/3) pausades måndagsspelet samt övriga spel
i klubbens regi

Med undantag för några veckor under hösten har det så fortsatt.
Nu börjar pensionärerna få sina vaccinationskallelser och någonstans maj/juni bör flertalet av klubbens medlemmar ha fått sin andra spruta.
Låt oss betrakta detta som ett ljus i tunneln och se fram mot en efterlängtad spelstart.

Tills dess: Håll ut och håll avstånd!