Dags att betala

din medlemsavgift om du inte redan gjort det

De vars midnummer vid tävling visas i RÖTT på datorn kommer att krävas på 40 SEK extra därför att SBF tar ut det av klubben. Betala därför i tid, det är datorns markering vi måste rätta oss efter.

Tävlingsansvarig