Årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas under februari månad

Kallelse ska ske skriftligen i det tävlingsprogram som delas ut före vårsäsongens början.

Av uppenbara skäl har inget tävlingsprogram för vårsäsongen delats ut.

Under rådande omständigheter är det uteslutet att genomföra årsmötet enligt stadgarna. Styrelsen har därför beslutat flytta fram årsmötet till en tidpunkt när Folkhälsomyndighetens rekommendationer så tillåter.