Till alla tävlingsarrangörer!

Som ni säkert vet så ordnar SBF en Onlinefestival i den vecka som var avsedd för Örebrofestivalen, alltså i perioden 30 juli – 8 augusti.

Vi ber att du som onlinearrangör är snäll och inte anordnar onlinetävlingar under just denna period, utan i stället uppmuntrar ordinarie spelare att delta i SBF:s Onlinefestival. Vår förhoppning är att trots allt kunna skapa en mindre fest, och hoppas förstås på så många deltagare som möjligt.
Onlinefestival 2021

Stort tack på förhand!