LiveBridge

SBF har nu genomfört fyra digitala möten med representanter för större delen av förbundets klubbar och distrikt.

Temat har varit ”LiveBridge”, dvs hur vi planerar och sedan genomför återöppnandet av våra klubbar.
Glädjande nog var inte bara många med, utan många frågor ställdes och flera deltagare berättade om hur man tänker i sin klubb.

Vi välkomnar att flera ställer frågor, lämnar synpunkter och skriver om idéer – detta kan vi alla ha nytta av.
Vi har nu öppnat en ny tråd: ”Live Bridge” i vårt Forum och vi ser fram mot att få ta del av medlemmarnas åsikter.
Observera att tråden ”Covid19” ligger kvar och välkomnar, till skillnad från ”Live Bridge-tråden”, inlägg om regelverk och pandemin.

Frågor och svar från de digitala mötena ska nu sammanfattas och kommer att publiceras inom kort, såväl direkt till alla som deltagit i mötena som här på hemsidan. Redan nu har vi lagt upp den presentationsfil som användes under de digitala mötena. Den finns på dokumentsidan