Minibridge, nytt rekryteringsmaterial

Rikskonsulent och verksamhetschef Micke Melander har med input från projekt ”Juniorlådan” tagit fram en folder för att underlätta rekrytering av nya bridgespelare.

Denna folder om sex sidor ger dig kortfattad information om bridge och instruktioner hur minibridge spelas. I foldern finns även protokoll där resultatet kan noteras.

Folder är kostnadsfri och beställs från bridgeförlaget mot fraktkostnad.
Beställ foldern här

Pdf för utskrift Minibridge högupplöst - Minibridge lågupplöst
MiniBridge engelska

En enkel kortare variant av samma folder, på svenska: Minibridge - Tävling

Arbetet med uppdatering av material för nyrekrytering pågår och kommer fortlöpande att uppdateras på denna sida där även infomation om roll-ups mm inför provbridge finns.