Förordningar Covid-19

Bridge anses inte som privat sammankomst!

I nyhet publicerad i går (11/1) kommunicerade vi, efter information från Länsstyrelsen, att nya förordningar skulle kungöras idag (12/1). Detta har ännu inte skett.

Möjligen kommer mer information och/eller riktlinjer i FHM:s pressträff i morgon 13/1.

Vi vill dock snarast kommunicera den information vi fått från två Länsstyrelser, varav en faktiskt konsulterade hela sin regions jurister för att se på just vårt fall, innan svar gavs till oss.

Det svar vi fick från bägge Länsstyrelserna var att Bridgen varken är att anse som en allmän sammankomst/offentlig tillställning eller en Privat sammankomst. Som konsekvens gäller därför inte regeln som för närvarande sätter tak på 20 sittande deltagare.

Förutsättningarna är desamma som tidigare, nämligen att arrangemang måste vara begränsad till medlemmar i SBF.

I väntan på mer information vill vi återigen trycka på följande punkter:

• Var och en, individ och arrangör, måste använda sitt omdöme och ta sitt ansvar för att följa myndigheternas riktlinjer. Då saker som lokalens storlek och luftväxling kan variera är det svårt att ge ett definitivt direktiv till arrangörer.

• Vi hänvisar för övrigt till uppdateringen 23 december och betonar vikten av att stanna hemma vid sjukdomssymptom och att se till att vara fullvaccinerad.

• Riktlinjer kan ändras med kort varsel, därför är det viktigt att var och en håller sig uppdaterad via media.

I övrigt se vår tidigare Covid-19 information som finns här.