Nya restriktioner och bestämmelser - pandemin

Måndagen 10 januari kungjordes nya riktlinjer för att minska smittspridningen.

SBF har under måndagen och tidig tisdag varit i kontakt med olika smittskyddsenheter och Länsstyrelser för att se hur dessa påverkar Bridgesverige.

Dessvärre har det inte kommit entydiga besked. Vi fortsätter därför kontakterna för att få ytterligare klarhet.

Länsstyrelsen meddelade dock att det kommer nya förordningar och regler redan onsdagen 12 januari.

Vi kommer därför att avvakta vidare information till den 12:e. Så snart det går att få större klarhet i hur detta påverkar oss, kommer vi givetvis publicera informationen på hemsidan.

Alla ombedes att följa informationsflödet och hänvisas tills vidare till vår kommuniké den 23 december som finns här.