Nybörjarträffen får spelas online

Missa inte att anmäla ett heat till Nybörjarträffen!
2021 får tävlingen spelas online med slumpmässiga givar.

Då Nybörjarträffen är ett kval till SM Par Nybörjare kommer kvalheaten, precis som övriga SM-kval att tillåtas arrangeras online. Under rådande omständigheter har TK beslutat att kvalspel är tillåtet på såväl RealBridge som BBO, samt att varje arrangör genomför kvalet med egna slumpmässiga givar dvs inte en gemensam givsamling. Nybörjarträffen spelas över 18 brickor och mellan 200 och 400 par brukar delta.

Nybörjarträffen2021

Årets upplaga av Nybörjarträffen ska spelas någon gång under perioden 1 april- 30 maj. Kravet för deltagande är att man är nybörjare, eller har gått nybörjarkurs 1 juli 2018 eller senare. (Ett år tidigare än normalt p.g.a. inställd tävling 2020) Alla klubbar anslutna till Svenska Bridgeförbundet är välkomna att delta i tävlingen.

Att kvalet är tillåtet att spelas online möjliggör ett samarbete där geografiska avstånd inte har en avgörande betydelse för vilket klubbkval en spelare önskar delta i. TK har därför beslutat att klubbkvalen ska hållas öppna för anmälan även för spelare som tillhör annan klubb än den arrangerande. Spelare ges därmed möjlighet att anmäla sig fritt till det klubbkval som passar dem bäst utifrån tidpunkt och val av plattform.

TK kan i samråd med spelare föreslå ett byte till deltagande i ett annat klubbkval än det spelarna inledningsvis anmälde sig till för att bidra till ett jämnare startfält i antal, och därmed även undvika att ett klubbkval som har för få anmälda inte kan genomföras.

Klubben avgör själv vilket datum inom kvalperioden den önskar arrangera ett kval. Anmälan och information om kvalet skickas till kansliet via e-post kansliet@svenskbridge.se

Ange följande information vid anmälan:

  1. Datum och tid för klubbkvalets genomförande
  2. Om man avser spela live eller vid spel online, vilken plattform som ska användas; RealBridge eller BBO?
  3. Arrangörsansvarigs kontaktuppgifter (TL) e-post, telefonnummer.
  4. Länk för anmälan till klubbkvalet.

Länkar till anmälan för respektive kval publiceras på SBF:s hemsida, Nybörjarträffen minisajt och är därmed synlig och öppen för fri anmälan för spelare från olika klubbtillhörigheter. Varje arrangerande klubb är dock enskilt ansvarig för att tillräcklig information finns att tillgå för spelarna både vid anmälningstillfället, genomförandet och vid resultatredovisningen via sin egen hemsida för klubben. Bronspoäng delas ut i varje enskilt klubbheat.

De 24 främst placerade paren (kvotering efter antal deltagande par i respektive klubbkval) är kvalificerade att spela SM Par Nybörjare vid Bridgefestivalen 2-3 augusti 2021.