Nybörjarkursen 2021-2022, BK Albrekts

Här följer information om BK Albrekts kursverksamhet 2021-2022 skriven av Birger Högberg.

Annonsering

Kursstarten lades ut på klubbens hemsida i mitten av augusti 2021 samt i en lokal gratistidning som delas ut till alla hushåll i kommunen.

Rekrytering

De som gick kursen 2019-2020 som avbröts pga. pandemin, kontaktades via mail och SMS. 8 av de tidigare kursdeltagarna började igen.
De som under pandemin hört av sig till klubben om kurser kontaktades också.

Ledare

Under kursen har vi varit 5 st. som har handlett våra elever.

Kurslitteratur

Vi har använt oss av Bridge The Mind Sport som tagits fram av Svenska Bridgeförbundet.

Kursprogram

Kursen inleddes den 28/9 och avslutades den 29/3. I slutet av februari var lektionerna i budgivningsboken avslutade och under mars månad fortsatte vi med repetitioner med eget material ur klubbens utbildningskatalog. I april startade vi fadderspel vid 3 tillfällen där klubbens medlemmar ställde upp mangrant.

Kursen

Vid starten den 28/9 var det 28 st. kursdeltagare, det kom upp önskemål om att kursen skulle gå på dagtid. Efter lite diskussioner så delade vi upp gruppen i en eftermiddagsdel och en kvällsdel, då det fanns några som fortfarande jobbade. Under kursens gång har vi haft 4 st. som hoppat av, men också 4 st. som tillkommit, vilket är ett bra resultat.
En viktig del i kursen är att alla ska känna sig välkomna och att man har en bra kommunikation (mail, SMS) vid tex. sjukdom eller annan frånvaro.
Åldersfördelningen i gruppen har varit från 62 år till 87 år.
Flera av deltagarna har nyligen gott i pension och ser bridge som en trevlig och social verksamhet, och några av dessa har spelat tidigare men slutat och ånyo tagit upp bridgen igen när man har mer tid.

Fortsättning

Vi har rekommenderat Pratbridgen som en bra ingång till fortsatt spel på klubben.