Om Norrtälje BS

Historik

Norrtälje BridgeSällskap bildades 1945. Vi har dock inga handlingar eller medlemmar kvar från det första decennniet, så det är oklart när och var det skedde. Genom åren har medlemsantalet varierat mellan 20 - 50 spelare och spellokalen har också skiftat mellan olika platser i staden. Från slutet av 80-talet höll vi till i kulturhuset Skeppet som är en centralt belägen samlingslokal och nyttjas av flera olika föreningar. Där firade vi också föreningens 50-årsjubileum den 27 december 1995 med middag och barometerspel. Vid denna fest deltog 72 personer från samtliga bridgeklubbar i kommunen.

Mellan 2003 och 2015 huserade vi i Bridgens Hus på Vegagatan. Hösten 2015 flyttade vi till OffenCiven, Kaserngatan i Nordrona. Där delade vi kontor och utrustning med pensionärsklubbarna Rurik och Roslagsbridge. Under 2018 flyttade vi till nuvarande lokal, IOGT-NTO-lokalen, Stockholmsgatan 1, som vi fortfarande huserar i tillsammans med Rurik.

Föreningen har för närvarande cirka 150 medlemmar. I Norrtälje BS spelar vi trivselbridge på tisdagar, mestadels partävlingar. Deltagarantalet varierar mellan 8 - 12 par under vinterhalvåret. Samarbetet med de övriga roslagsklubbarna är gott, och vi har bland annat en Roslagsliga för fyrmannalag där matcherna spelas i klubblokalen på torsdagar. Spel för nybörjare och mindre rutinerade sker på onsdagar.

Klubben är sedan många år datoriserad, och resultatuträkningen sker med hjälp av Ruter. Detta underlättar en snabb resultatservice, särskilt vid de populära barometertävlingarna och sommarserien. Redan verksamhetsåret 1996-97 införskaffade vi brickläggningsmaskin som innebär att vi kan serva även grannklubbarna med barometerbrickor.

Till alla bridgeintresserade - Välkomna till Norrtälje BS.
Till alla ännu inte bridgeintresserade - Livet är kort - Lär Dig bridge.