Mästare

Våra mästare

OS damer lag
1968 Britt Blom (Nordenson) – Gunborg Silborn m fl

EM damer lag
1967 Britt Blom (Nordenson) – Gunborg Silborn m fl

NM damer lag
1964 Britt Blom (Nordenson) – Gunborg Silborn m fl
1972 Britt Blom (Nordenson) – Gunborg Silborn m fl
1974 Britt Blom (Nordenson) – Gunborg Silborn m fl
1978 Britt Blom (Nordenson) – Gunborg Silborn m fl
1980 Britt Blom (Nordenson) – Gunborg Silborn m fl

SM Damer
1955 Britt Blom (Nordenson) – Majken Johnson
1956 Sylvia Philipson – Dagmar Sandholm
1961 Britt Blom (Nordenson) – Gunborg Silborn
1963 Britt Blom (Nordenson) – Gunborg Silborn
1964 Britt Blom (Nordenson) – Gunborg Silborn
1966 Britt Blom (Nordenson) – Gunborg Silborn
1969 Britt Blom (Nordenson) – Gunborg Silborn
1971 Britt Blom (Nordenson) – Gunborg Silborn
1975 Britt Blom (Nordenson) – Gunborg Silborn
1979 Britt Nygren (Nordenson) – Gunborg Silborn
1981 Britt Nygren (Nordenson) – Gunborg Silborn
1984 Britt Nygren (Nordenson) – Gunborg Silborn
1989 Britt Nygren (Nordenson) – Gunborg Silborn
2006 Britt Nordenson – Maria Klingspor

SM Mixed
1964 Britt Blom (Nordenson) – (Olle Holmgren)
1984 Britt Nygren (Nordenson) – Bengt Nygren
2002 Maria Klingspor – (Carl Ragnarsson)
2006 Maria Klingspor – (Carl Ragnarsson)

SM Veteraner
1999 Bengt Nygren – (Claes Rådberg)
2008 Douglas von Krusenstierna- (Bertil-G Johnson)

SM Juniorer lag
1993 Per Börgesson – (Andreas Persson – Fredrik Thunberg – Peter Carlsson (Knudsen))