GDPR

Norrköpingsbridgens styrelse har med anledning av GDPR antagit en ny integritetspolicy, vilken återfinns i bilaga nedan.