Årsmöte 2023

Plats: Luleå Bridgeklubbs spellokal
Adress: Laboratoriegränd 11, Luleå
Tid: 2023-10-14 kl. 14.00

Kallelse
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Tävlingsledarens berättelse
Årsbokslut
Motion
Bilaga till motion
Protokoll