Varför så få ......?

Vad ska vi göra för att få deltagare till måndagsspelet? Jag gjorde enkät med några få frågor. Hittills har jag fått 25 svar. Länk till: Sammanställningen

Du som inte fått någon enkät men som vill svara hör av dig till mig så skickar jag en.

Nora Bridge
//Irene