Hcp den 29 sept

Nora Bridge och i synnerhet undertecknad beklagar verkligen det inträffade. Trolig orsak är att jag använde stor bokstav i ett kommando. Det kommer inte att upprepas!

Irene
irene.haberger@gmail.com
070 437 55 77