Måndagsfika

Tills vidare håller vi med kaffe

men du tar med dig eget bröd efter smak