Dagbridge på måndagar från och med september

Efter önskemål från medlemmar startar vi nu upp dagbridgen på måndagar från och med 6 september, kl 10:00 som vanligt. Vi hoppas på stort intresse och engagemang från medlemmarna. Dagbridgen kommer att spelas vid fyra speltillfällen under september och därefter kommer en utvärdering ske vid nästa styrelsemöte i slutet av månaden.

Det första speltillfället finns här