MÅNDAGSBRIDGEN

Efter lång tid verkar det finnas möjligheter att starta igång igen med vår måndagsbridge. Vi kör ingen sommarbridge men vi planerar att starta igång den 2;dra augusti.
Vi får vara försiktiga från början så vi begränsar antalet till 8 bord. Vi sätter inga andra begränsningar utan vi kommer att följa myndigheternas rekommendationer.
Hur anmälan ska gå till återkommer vi med när tiden närmar sig.
Välkomna igen önskar Bridgegruppen