Medlemsbrev juni 2021

Hej alla medlemmar,

Äntligen är vi tillbaka och spelar parspel igen. Sedan 1 juni spelar vi med maximalt 11 bord. Tävlingarna på måndag- och onsdagskvällarna har snabbt blivit fulltecknade. Förmiddagstävlingarna har det varit lite mindre tryck efter.

Vi går in i sommarschemat från den 28 juni. Då kan vi erbjuda spel på måndag och onsdag kvällar samt tisdag fm.

Alla är välkomna att spela på tisdagarna, men priserna är även under sommaren vikta för de med högre hcp. De duktiga medlemmarna, som nu under sommaren får samsas med de mer oerfarna, kan bjuda på sina kunskaper och vi uppmanar de mer oerfarna spelarna att se det som en resurs och fråga om såväl budgivning som spelföring.

Det är många medlemmar som iakttagit försiktighet och inte spelat på drygt ett år. Ett flertal som återvänt eller planerar att återvända har uttryckt en oro att de är ovana och osäkra att börja igen. På förmiddagsspelen har det varit färre bord och därmed lite lugnare och det kan vara ett bra alternativ till att återvända till bridgeborden. Vi hoppas att få se er alla snart igen!

Vi kommer att fortsätta att iaktta stor försiktighet och fortsätta följa råden från FHM.

Tills vidare kommer det att blir fortsatt spel med plexiglas på borden. Ingen får komma till bridgelokalen om man har förkylningssymtom, alla skall hålla avstånd och vi skall fortsätta att sprita/tvätta händerna lika flitigt som tidigare.

Tävlingsledarens direktiv skall alltid följas!

Tävlingarna är endast öppna för klubbens A- medlemmar och för aktiva stödmedlemmar (stödmedlemskap under säsongen 2019-2020 fordras).

Ett inplastat inbetalningskort för 2021-2022 kommer att vara med i nästa nummer av bridgetidningen som kommer runt 24/6. Avgiften skall vara betald till SBF senast den 31/8. För de som inte har betalt för nuvarande säsong (2020-2021), men vill vara medlem 2021-2022 har SBF beslutat att de som betalar sin avgift från och med 16 juni får perioden 16/6- 31/8 2021 på ”köpet”. Se under nyheter på SBF.

Föranmälan krävs.
Tävlingarna för de tre första sommarveckorna blir tillgängliga för anmälan den 22 juni klockan 19:00. Information om när nästkommande tävlingar blir aktiverade för anmälan kommer att ske löpande på hemsidan.

Under tiden mellan en provtagning för covid-19 och fram till dess att man erhåller provsvaret skall man iaktta karantän och får inte besöka bridgelokalen.

Skulle du eller någon i ditt hushåll insjukna eller testas positivt för covid-19 måste alltid styrelsen kontaktas omgående. Detta är oerhört viktigt!

Glad sommar önskar vi er alla!

Lerums Bridgeklubb
Styrelsen