SOMMARSERIE PÅ GÅNG

Majsol mot oss ler

Folkhälsomyndigheten har givit prognosen att smittspridningen i samhället kommer att reduceras påtagligt och att restriktionerna stegvis kan dras tillbaka från och med den 1 juni. Lägg till att de flesta i vår åldersgrupp fått första sprutan sedan några veckor och kommer att få den andra relativt snart. Det ger oss efterlängtad möjlighet att stegvis öppna Bridgens Hus för bridgespel.

Under sommaren hoppas vi kunna genomföra en sommarserie med start den 7 juni. Vi arrangerar spelet så att smittrisken är låg, precis som vi gjorde under några månader förra hösten (med plexiglaskors över bordet; ingen smörgåsservering).
Inledningsvis kommer varje speltillfälle att vara begränsat till 24 par.
Så länge vi har ett tak i antalet par krävs en föranmälan som du gör via hemsidan.
När Folkhälsomyndigheten accepterar folksamlingar på fler än 50 personer kommer vi att öppna för flera grupper. Vi berättar om det på hemsidan.

Sprid nyheten till bekanta!