DM Par Mixed 2021 - direktfinal utan klubbkval

Mot bakgrund av den osäkra framtiden beträffande smittskyddsläget kring covid-19, har distriktsstyrelsen vid sitt sammanträde den 6 december 2020 beslutat att 2021 års final i DM Par Mixed kommer att arrangeras som direktfinal utan föregående klubbkval.

Finaldatum det samma som tidigare, lördagen den 13 mars. Finalen kommer att online på BBO.

Anmälan till DM Par Mixed kan göras:

  • i anmälningsformuläret HÄR (du måste då vara inloggad)

eller

  • till Carl Ragnarsson via e-post: cmdrcalle@gmail.com.

Beslut angående övriga pardiscipliner, huruvida de ska spelas med föregående kval eller som direktfinal, kommer att tas vid distriktsstyrelsens möte i februari.

På uppdrag av ÖMBF styrelse,
Carl Ragnarsson, sekr