FORTSATT INGEN VERKSAMHET PÅ BK BRIDGEHUSET

Den senaste utvecklingen på Corona-fronten och de restriktioner som gäller i Skåne, gör att vi även fortsättningsvis pausar verksamheten på BK Bridgehuset.
Vi följer FHM:s och Region Skåne:s rekommendationer och håller därför stängt från och med den 28 oktober och tillsvidare.

Råd från Region Skåne:
”Alla verksamheter bör vidta åtgärder för att minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna och erbjuda digitala alternativ.”

Ovanstående råd har BK Bridgehuset tagit fasta på, vilket får till följd att: