Budgetmötet uppskjutet

Under normala förhållanden skulle ett budgetmöte stadgeenligt ägt rum under november månad

Mötet utlyses vanligen via det tryckta spelprogrammet, vilket denna höst inte har distribuerats.
Med hänsyn till gällande restriktioner kan dessutom inte garanteras att alla intresserade ges möjlighet att delta i mötet.
Styrelsen har därför enats om att redovisa budgetförslaget i denna form.

Styrelsens förslag om budget och ersättningar till funktionärer under 2021

Bakgrund
Föreningens ekonomi påverkas framför allt av års - och spelavgifterna, hyreskostnaderna och ersättningarna till funktionärerna samt av omfattningen av och deltagandet i spelaktiviteterna.
Nedan anges hur styrelsen ser på de aspekterna under 2021.

Verksamhetens omfattning och speldeltagandet.
Det är inte meningsfullt att söka beräkna verksamhetens omfattning och speldeltagandet så länge restriktionerna m a a coronapandemin gäller. Därtill skall läggas att större delen av föreningens medlemmar tillhör s k riskgrupper och av den anledningen kommer att vara restriktiva vad gäller deltagande i våra spelaktiviteter. Styrelsen avstår i nuvarande läge att lämna förslag till budget för 2021.

Årsavgiften.
Styrelsen föreslår ingen ändring för 2021.

Spelavgifter.
Styrelsen föreslår ingen ändring för 2021.

Ersättningar till funktionärer.
Styrelsen föreslår ingen ändring för 2021.