Vaccin mot Säsonginfluensa

Tyvärr kan inte vår vaccinatör komma till oss i år

De hänvisar till din ordinarie vårdcentral
Anmälan på 1177.se