Inställda tävlingar

På grund av smittorisken av coronaviruset har styrelsen beslutat att tills vidare ställa in alla måndagstävlingar