DM, öppna par 2019-2020. Information om Covid-19.

DM-finalen för öppna par spelas i Munka Ljungby deb 26 april.
För att komma dit måste man först kvala. Mer om kval och final hittar ni här!

Till klubbar som arrangerar kval och final i öppna DM-par. Och information till er som har spelat eller ska spela kval!
Kvalen till öppna DM-par pågår och finalen är planerad att spelas i Munka Ljungby söndagen den 26 april.

Med tanke på den rådandesituationen med Covid-19 är det stor risk att dessa kval inte kan spelas i tid som planerat.

Svenska Bridgeförbundet har förlängt möjligheten att spela kval/final (fram t o m 31 maj).
Skånes BF har som första målsättning att försöka spela alla kval senast tisdagen den 21 april, även denna period är m a o förlängd.

Detta under förutsättning att vi kan genomföra vår final den 26 april som planerat.

Går det inte att spela alla kval i tid kommer Skånes BF att förlänga kvalperioden ett antal veckor och samtidigt senarelägga DM-finalen. Men beslut om detta kommer i så fall att tas senare.

I första hand gäller att (underförutsättning att det är möjligt med tanke på direktiv från Folkhälsomyndigheten och SBF) återstående klubbar kan avsluta sina kval senast den 21 april.

I nuläget är det alltså möjligt att flytta kvalen fram t o m den 21 april. Ändras datum för kval kommer detta att uppdateras här på hemsidan.