Allemansträffen no. LIX (2024-04-07)

Spela en helskånsk simultantävling med handikappberäkning! Kvalspel på klubbnivå följs av en simultantävling med silverpoäng.

För mer information om kvalet: kvalspel
För mer information om reservplatser & finalen: finalspel