Prova på Bridge

Måndagen den 4 sept. kl. 13.00 kan man Prova På Bridge i Trelleborg
BK Zonen, Föreningarnas Hus, Klörupsvägen 25. Föranmälan

I Malmö kan man Prova På Bridge torsdagen den 7 sept. kl. 13.00 och 18.30.
BK Bridgehuset Stenyxegatan 34, Fosie Industriby. Föranmälan