Snackebridge torsdagar 18.15

På torsdag börjar snackebridgen tillsammans med senaste nybörjargruppen.
Alla välkomna 18.15 för lite repetition och därefter spel med fika.
Avgift 20kr till Håkan