Årsmöte den 15/12 kl 17.45

Hej!

Härmed inbjuds alla medlemmar i distriktet att delta i Medelpads bridgeförbunds årsmöte. Årsmötet hålls på Alnö BKs spelkväll i lokalen på Universitetsallén 1 (där Gif Sundsvall har sitt kansli). Bilagt till denna nyhet finns information kring verksamheten för den gångna säsongen.

Deltagarna på årsmötet (krävs deltagande i hela mötet) får delta i simultantävlingen på kvällen till reducerad startavgift.

Väl mött.

Per Jansson, ordförande