Välkommen till Hököpinge BK

Detta är Hököpinge BK nya hemsida.

Vi spelar tisdagar kl 18.30 på plats 18.15

Lokalen är Betgångens samfällighet i Vellinge, belägen mellan Stallgatan och Ladugatan, nära Södervångsskolan.
Kontakta ordförande tel: 0708-45 66 68