Ingen information om tävlingen

När tävlingar rapporteras via Ruter kan fel uppstå. Då backas (eller korrigeras) rapporten för att rapporteras på nytt. Både korrigeringen och på-nytt-rapporteringen är något som sker på kansliet.

Om det har gått som ovan kommer tävlingen att synas tre gånger i listan över rapporterade tävlingar:

  1. Den ursprungliga rapporten
  2. Korrigeringen (backningen)
  3. Den korrekta rapporten

Effekten av det hela är att endast den avslutande rapporteringen kommer att leda till någon resultatlista med mästarpoäng.

Notera att eftersom listan över rapporterade tävlingar är sorterad med den senaste överst är det den översta raden av de tre som är den korrekta raden.