Prishöjning från och med 30 aug 2021

Prishöjning från och med 30 aug 2021
Pandemin med i princip 1 års speluppehåll har satt sina spår i vår ekonomi. Styrelsen har därför beslutat att från och med 30 aug höja priset till 50:-kr.
Nya spelkuponger kommer att finnas i valörerna 500, 1.000 och 1400:- kr.
Vi hoppas på förståelse för vår åtgärd.