Inteckningar Vårcuperna

Vårcupen är en tvåkvällarstävling och spelas på såväl måndag, tisdag som torsdag. Först till tre inteckningar vinner pokalen/cupen.
Måndagspokalen erövrades 2017 för alltid av Torsten Åstrand.

År Vårcupen måndag MAXI Not
2018 Börje Allard och Birgitta Wire’n Resultat
2017 Torsten Åstrand och Tomas Gustafsson Resultat
2016 Örjan Pettersson och Åke Lindblad Resultat
2015 Örjan Pettersson och Åke Lindblad Resultat
2014 Torsten Åstrand och Hans Hollander
2013 Birgitta och Kjell Abrahamsson
2012 Torsten Åstrand och Hans Hollander
2011 Leif Lyngmo och Ulf Törnell
2010 Birgitta och Kjell Abrahamsson
2009 Otto Höglund och Roland Dahlqvist

—————

År Vårcupen tisdag Not
2018 - -
2017 Jan-Örjan Streng Resultat
2016 Birgitta Corell och Erik Corell Resultat
2015 Inger Strindler Resultat
2014 Inger Strindler
2013 Siv Samuelsson
2012 Anita Egir och Barbro Egir
2011 Anita Egir och Barbro Egir
2010 Gulli Grönvall

—————

År Vårcupen torsdag Not
2018 Peter Hansson och Christer Pettersson Resultat
2017 Per-Inge Helmertz och Pär Andersson Resultat
2016 Birgitta Wirén Resultat
2015 Örjan Jacobsson och Torsten Åstrand Resultat
2014 Örjan Jacobsson och Torsten Åstrand
2013 Gunilla Hallin och Håkan Hallin
2012 Leif Lyngmo och Ulf Törnell
2011 Birgitta och Anders Wirén