Allsvenskan lagspel

Spelet genomförs september-december varje år

  • Samtliga allsvenska serier 2019
  • Ingen kvalificering krävs för att ställa upp i division 4 (klubbnivå)
  • Anmälan till division 4 görs i september. Laget måste bestå av medlemmar (obegränsat antal) med samma klubbtillhörighet
  • Inom ÖMBF arrangeras oftast två heat i division 4. Mellersta/Norra och Södra/Västra/Östra
  • Hur många lag ÖMBF:s distrikt får med i uppflyttning till division 3 kvoteras utifrån antalet deltagande div4-lag i förhållande till antalet deltagande div4-lag i hela landet
  • Allsvenskan spelas med upp- och nedflyttning