Årsmöte 20/11 kl. 17.45

Välkommen på MBFs årsmöte den 21/11 kl. 17.45.

Vi håller till i Sundsvallsbridgens lokal på Grönborgsgatan.
Efter mötet bjuder Sundvallsbridgen in till simultantävling.

Väl mött!