Mina uppgifter

Är dina medlemsuppgifter korrekta?

Har du flyttat, bytt telefonnummer eller e-post?
Du har kanske skaffat mobil eller e-post?

Kontrollera dina uppgifter via denna länk . Har du ditt lösenord tillgängligt kan du själv enkelt uppdatera dina uppgifter.

Saknar du ditt lösenord kan du kontakta Ingemar Mårtensson,
m.ingemar@telia.com , 0705 470 474