INSTÄLLD Guldtävling på MBK

P.g.a. Coronasituationen kommer den planerade Guldtävlingen lördagen 5 december att ställas in.