Årsmötet MBK onsdag 20 september

Till MBK:s årsmöte kom cirka 30 personer.
Ildiko blev omvald som ordförande, och övriga personer som föreslagits av valberedningen (se nedan) omvaldes.
Bert Rasmusson ledde årsmötet föredömligt.

Efter mötet spelades en partävling över 24 brickor.

Nedan visas bifogade handlingar till årsmötet.
Kallelse, verksamhetsberättelse, inlämnad motion och styrelsens förslag till årsmötet på motionens yrkanden samt valberedningens förslag till styrelse bifogas nedan.