MBK julfest 2019

Bilder från MBK:s julfest 2019
MBK:s julfest inleddes med att ordförande Ildiko Lang hälsade välkommen.

Sedan väntade ett gott julbord, innan bridgespelet startade, med Anders Bark som tävlingsledare.
Vann gjorde Christina Bröddén och Pontus Stensberger.

Övriga bilder från julfesten