Slutrapport 30000 till 2020

Slutrapport Lunds BK januari 2020

  1. Sammanfattning

Rekryteringstävlingen har varit mycket givande på många plan. Vi har varit tvungna att tänka igenom och formulera strategier för att attrahera nya spelare likväl som att behålla gamla. Framförallt har det varit roligt att försöka hitta en väg att attrahera unga, nya spelare och hitta kommunikationsvägar som fungerar 2020.

Vi satte mål för rekryteringen och bröt ner dessa i delmål. För att uppnå målen satte vi upp en plan för aktiviteter som förhoppningsvis skulle leda till att målen uppfylldes. Och det lyckades vi med på alla plan. Vi var rädda att vi satt för höga mål, men alla målen överträffades ordentligt.

  1. Uppföljning av mål

Övergripande mål: 20 % ökning av medlemsantalet juli 2018 – januari 2019
Utfall: 66 % ökning under perioden

Den totala ökningen av antal medlemmar från juli 2018 till januari 2019 var 66 %. Ökningen av antal ordinarie medlemmar under de första 6 månaderna har varit oväntat stor, 50 %. En anledning kan vara att några spelare var sena med att betala medlemsavgifterna i tid men vi har också sett en stor tillströmning av nya spelare under perioden vilket förhoppningsvis har samband med de aktiviteter som vi redovisar nedan. Ökningen av antalet medlemmar under helåret 2019 var 10 %.

Delmål 1: Få in 10 kursdeltagarna som I-medlemmar per år.
Utfall: 31 I-medlemmar per år i genomsnitt

Målet med avseende på I-medlemmar visade sig vara för lågt satt. Hösten 2018 fick vi in 11 medlemmar och 2019 tillkom 33 I-medlemmar jämfört med målet 10 I – medlemmar per år. Det innebär att under perioden juli 2018 till jan 2020 fick vi in 44 I-medlemmar i klubben, vilket bara detta motsvarar en medlemsökning på 38 %. Vi är väldigt glada för denna siffra eftersom det verkligen är nya bridgespelare.

Delmål 2: Få in en ny junior per år
Utfall: 2 juniorer per år i genomsnitt


Till vår glädje lyckades vi också uppnå juniormålet. Vi gick från 0 juniorer juli 2018 till 3 stycken januari 2020. Detta trots att vår riktade satsning mot studenter precis har startat så den ser vi inte effekten av förrän under våren 2020.

Delmål 3: Öka antal ordinarie medlemmar med 10 % per år
Utfall: 42% per helår under perioden


Antalet ordinarie medlemmar har ökat med 63% under hela perioden och 11 % under helåret 2019. Detta ligger i nivå med den totala ökningen av antalet medlemmar.


3. Uppföljning av aktiviteter

3.1 Inventera klubbens styrkor och svagheter

Styrkor:
Många aktiva och engagerade funktionärer
God ekonomi – låga spelavgifter
Pengapriser vid alla tävlingar
Smörgåsbord inkluderat i startavgiften
Billig lokal
Fri parkering
Relativt låg medelålder
En rolig mix av elitspelare och mindre avancerade

Svagheter:
Lokalen är en begränsande faktor, ligger i en källare och kan bli både för varm och för kall. Ventilationen är inte tillräcklig.

3.2 Anordna grundkurs varje vår


Vi tror att kursverksamheten är motorn i ökningen av medlemsantalet. Lunds BK har plats för 28 nybörjare och kursen har varit övertecknad under projektperioden. En timme teori och en och en halv timmes spelträning per gång. Vi använder oss av förbundets kursbok men eget framtaget Powerpoint material. Kursen avslutas alltid med en intern tävling. Mycket trevlig och glad stämning gör att både lärare och elever stortrivs.

Alla kurstillfällen leds av en kurslärare och en assistent. Två ”team” turas om varannan gång.

Gula deklarationskort
Lunds Bridgeklubb använder sedan hösten 2018 gula deklarationskort för nybörjare. Alla som möter spelare med gult deklarationskort måste spela ett naturligt system.

Fika


I mitten av varje kurstillfälle och spelkväll hålls en populär fikapaus.

3.3 Anordna Steg 2 kurs varje höst (kombinerade ”kom igång igen” och ”fortsättningskurs”

Steg 2 kursen har, precis som grundkursen, varit fulltecknad och 2019 fortsatte 20 spelare från grundkursen direkt till steg II vilket var rekord. Vi har 10 ordinarie lektioner med 1 timme teori och en och en halv timmes spelträning. Den 11:e lektionen är en träningstävling med bara kursdeltagare. Den 12:e lektionen börjar vi med att skriva gula deklarationskort och sedan går kursen ut i den ordinarie torsdagstävlingen. Tävlingen spelas med lite lägre tempo och kursdeltagarna kan få ”tips från coachen” av kursledarna om de kör fast. Detta har varit väldigt uppskattat trots att många är väldigt nervösa. Vi tror att detta är ett bra sätt att få kursdeltagare att våga ta steget ut i tävlingsbridgen.

3.4 Delta i Kulturnatten i september varje år

Tredje lördagen i september slår vi upp våra gröna bord på Lunds Stadsbibliotek för att göra reklam för vår verksamhet – spelkvällar, grundkurser och mini-bridge. Funktionärer från klubben ser till att det hela tiden pågår spel och alla intresserade erbjuds att hoppa in och få testa på att spela bridge. Det är alltid mellan 6-10 deltagare på vårens nybörjarkurs som har upptäckt Lunds Bridgeklubbs verksamhet i samband med Kulturnatten.

Som en uppföljning av Kulturnatten, och för att intressera nya spelare, har vi hållit ca 3 tillfällen per höst med Mini-bridge, baserat på Bridgeförbundets idéer och material.

3.5 Arrangera kval till nybörjarträffen

Lunds BK anordnade kval till nybörjarträffen 2018 och 2019. En mycket trevlig, lättsam och uppskattad tillställning med ca 15 par. Flera duktiga Lundapar har tagit sig till finalen i Örebro där det gått väldigt bra.

3.6 Fortsätta med spelträning tillsammans med rutinerade spelare varje torsdag 18:30-22:00

Spelträningen på torsdagar har blivit en av klubbens absolut populäraste spelkvällar. Elitspelare och nybörjare blandas på ett väldigt trevligt sätt. Att detta fungerar så bra beror till stor del på en grupp fantastiskt lojala och duktiga spelare som ställer upp och spelar med de orutinerade för att få in dem i tävlingsspelet.

3.7 Starta upp spelträning för kursdeltagare och de som nyss avslutat kurs måndagar 18:00

Kursdeltagarna frågar ofta efter möjligheter till spelträning utan tävlingsmoment. Efter det att grundkursen på torsdagar avslutades i april 2019 bjöd vi därför in alla som deltagit i någon grund eller fortsättningskurs till spelträning på torsdagskvällar. Detta blev i början mycket populärt och det kom ca 20 spelare men efter några gånger trappade intresset av.
Det behövs troligtvis något mer än bara egen spelträning för att upprätthålla intresset, troligtvis ledare som håller igång och entusiasmerar (se punkt 3.13)

3.8 Förbättra kursmaterialet– kursbok och presentationsmaterial


Vi har under 2018 tagit fram ett egenproducerat kursmaterial (bok) för steg II som passar vårt sätt att lära ut bridge. Materialet bygger på nordisk standard och försöker få eleverna att ”tänka bridge” istället för utantillinlärning och innehåller förenklade poänggränser för att underlätta förståelsen av helheten. Under 2019 gav vi ut en ny upplaga. Vi har också tagit fram eget utbildningsmaterial (Power point) för både nybörjar- och fortsättningskurs. Utbildningsmaterialet är baserat på forskningsbaserade teorier om lärande enligt Neuro-Lingvistisk Programmering.

Vi har fått väldigt bra respons från kursdeltagare på både kursboken och vårt powerpoint baserade utbildningsmaterial.

3.9 ”Klubbens juniorvärldsmästare” agerar aktivt bland andra ungdomar för att få dem intresserade av bridge.

Klubbens juniorvärldsmästare tog initiativet till ett nytt ”kompislag” med nybörjare i Lundaligan. Alla var inte juniorer men medelåldern sänktes drastiskt. 

3.10 Skapa nyhetsbrev med reklam för spelprogram, Steg II kurs, spelträning, partnergaranti och partnerservice

Regelbundna utskick till fördefinierade distributionslistor har gjorts under våren. Dessa innehåller allt från senaste tävlingsresultatet till information, reklam om kommande aktiviteter och spelkvällar samt partnerservice.

Vi har också börjat göra Facebook-events för speciella aktiviteter, t.ex. nya kurser, minibridge, Kulturnatten. Dessa läggs ut och delas av så många som möjligt.

3.11 Attrahera ungdomar

Vi ville göra en riktad rekryteringskampanj mot juniorer men hur skulle vi gå till väga? Vi började med att identifiera målgruppen. För att göra detta tog vi hjälp av studenter i vår omgivning. Alla var rörande överens om att det är ”nördarna” vi ska rikta in oss mot. Teknologer och naturvetare med programmering och dataspel som huvudintressen. För att få hjälp med att utforma ett budskap som attraherar den här gruppen, tog vi hjälp av en interaktionsdesigner. Hon gjorde en mindre undersökning och analys av målgruppen och kom fram till att dessa är individualister som tycker om att lösa problem, vara strategiska smartare än andra och framförallt, att ”äga” motståndarna. Tillsammans med interaktionsdesignern tog vi fram en affisch med ett budskap som skulle appellera till målgruppen. Viktigt att betona tävlingsmomentet och att utmana mottagaren.

QR koden leder direkt till Lunds BKs utbildningssida på BIT.

Affischen sätts i veckan före kursstart vårterminen 2020 upp på alla institutioner på Lunds Tekniska Högskola, på Akademiska Föreningen och Universitetsbiblioteket, samt går i textversion ut som ett Facebook-event och kommer att upprepas under hösten 2020.

Vi har i samband med detta gjort ett bridgequiz som också går ut på Facebook i eventform. En QR kod leder till en quiz-sida och där får deltagarna svara på fem lätta och roliga? frågor om bridge. Den som har högst poäng vinner ett fint pris värt upp till 950 kr (dvs en gratisplats till nybörjarkursen)

Det är dock svårt att hitta ungdomar som vill börja dela facebook-länkar. Vi har inte hittat lösningen på detta än men vi jobbar på det.

Affisch rekrytering studenter 2020

3.12 Följa upp trivselenkät

Uppföljning av trivselenkäten visade inte några tydliga tecken på brister, förutom de redan kända m a p lokalen. Det diskuterades om vi skulle göra någon ny trivselenkät men beslutade att inte göra så eftersom resultaten från de tidigare varit så likartade och inte gav några nyheter.

3.13 Minikurser

Under hösten 2019 har vi dragit igång en serie minikurser, baserade på Bridgeförbundets material. Kurserna hålls 30 minuter innan ordinarie spel på måndagar. Detta har blivit mycket populärt och gett ett uppsving till måndagsspelet som fört en tynande tillvaro.

Under våren 2020 fortsätter minikurserna och följs upp med träningsspel (facitbridge) i anslutning till kursen.

Lunds BK 2020-10-14
Annika Nivestam och Charlotte Rudbäck