Spel på Lunds BK under Coronatider

En speciell situation kräver speciella åtgärder. Här är de premisser vi har för att öppna för spel i klubblokalen:

Vi avser att starta med spel på torsdagar. Sedan får vi se om det finns underlag för utökning av antalspeldagar. Om du är född 1950 eller tidigare eller tillhör någon annan riskgrupp avråder vi dig att komma till lokalen. Om du har några symptom som kan härledas till Covid-19 kommer du att bli avvisad och kan bli rapporterad till Svenska Bridgeförbundets disciplinnämnd. Vi ska alla dessutom se till att följa befintliga rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och SBF.

Så här går en klubbkväll till:

Anmälan: Föranmälan görs med ett mejl till larsake123@gmail.com senast kl. 16.00 på speldagen.
Anmälningsavgiften: Ingen kontanthantering. Kupong med 10 spelavgifter kan köpas för 450 kr på BG 115-8765. Undantagsvis kan du i spellokalen Swisha 50 kr till angivet nummer.

På grund av det ekonomiska läget under corona-tiderna kommer vi till att börja med inte att betala ut några prispengar. Extra klädhängare för ytterkläder kommer att vara utplacerade i lokalen, för att undvika trängsel i kapprummet. Lottningen är klar när du kommer till lokalen. Den är projicerad på väggen. Gå direkt till din plats och undvik mingel. Tävlingsledaren kommer att gå igenom de speciella regler som gäller i Coronatider.

Tävlingen kommer att gå över 24 brickor med utökad rondtid och tid för förflyttning. För att undvika trängsel kommer vi att spela utan klocka. TL beordrar flyttning när alla är klara. Du får inte resa dig och gå omkring i lokalen innan tävlingsledaren kommenderat byte. Förflyttningar skall göras med hänsyn till att lämpliga avstånd vidmakthålles.

Vi kommer inte att ha några så kallade bordskryss. Men om någon vill ha egna visir och/eller munskydd är det naturligtvis tillåtet.

Ta med egna budlådor. Om inte kan man låna en av klubbens, och flytta den från bord till bord. Handsprit kommer att ställas ut på lämpliga ställen. Bridgematen skall bara hanteras av en spelare. Öst eller Väst får kontrollera och nicka så får Nord godkänna. Vid svängbord hanterar samma spelare den i båda ronderna. Bridgematen hanteras av olika personer, så använd gärna handsprit efter inmatning. Mata gärna in med egen penna eller liknande för att undvika beröring.

Lägg fram deklarationerna på sådant sätt att motståndarna kan läsa utan att röra. Fråga hellre än att bläddra i motståndarnas kort. Spelarna uppmanas att kort beskriva sitt system innan spelet börjar, Pre Alert. Var extra noga med att förklara utförligt. Exempel på pre-alert kan vara: ”Hej! Vi spelar modern standard med Stenberg och överföringar. Bara styrkemarkeringar.” ”Hej! Vi spelar femkorts högfärger med multi och halvsvaga två i högfärg.” ”Hej! Vi spelar stark klöver med 13-15-sang, och markerar Schneider, Malmö och Lavinthal.”

Alla brickor för hela tävlingen läggs vid varje bord i förväg. Kontrollera att du tar rätt bricka. Om du har blindrond, kom ihåg att flytta brickorna till den spelade högen. Det serveras ingen fika eftersom detta är en möjlig smittkälla. Tar du med egen fika/dricka är vi glada om du tar soporna med dig hem. Nya guidekort kommer att skrivas ut vid varje speltillfälle. Vi kommer att minska antalet bord i lokalen till max 6 i varje rum. Städningen kommer att utökas för att i möjligaste mån minska smittrisken. Men kom ihåg att, man kan inte undvika att ta i dörrhandtag och dylikt, så personlig handhygien är av yttersta vikt Vi brukar inte ha några åskådare, men för tydlighetens skull kommer TL att avvisa eventuella sådana. Till slut: Visa största möjliga hänsyn till varandra, tvätta händerna ofta och håll avstånden. VÄLKOMNA!