Årsmöte senarelagt.

Mötet är uppskjutet till senare i höst.
Vi återkommer med nytt datum.

VALBEREDNINGEN EFTERLYSER
Är du intresserad att hjälpa till i klubben?
Har du förslag på personer du tycker borde vara med i styrelsen?
Eller du tycker kanske det är bra som det är?
Hör av dig till valberedningen så vi får ett så brett underlag som möjligt.
Alla medlemmar har en röst var, utnyttja den.
OBS: Du behöver inte vara närvarande på mötet för att kunna lämna förslag.

Klubbens valberedning
Mats Hommerberg
mobil: 0738371495
epost: mats@hommerberg.se