Klubbmästerskap

Klubbmästerskap hålls en gång per spelår, företrädesvis i maj.
Tävlingen hålls två på varandra följande måndagar och utlyses senast i januari samma år.
Klubbmästerskap avgörs i partävling och ingår som del i vanligt spel måndagar.

För att kunna bli Klubbmästare i Lunds BK krävs att parets båda spelare är medlemmar i Lunds BK före första deltävlingens start och paret ska vara intakt i båda deltävlingarna dvs. ingen spelare får bytas ut.

Vinnare av klubbmästerskap är det par som fått högst procent med en decimal, eller med det antal decimaler, som senaste Ruterprogrammet kan prestera.
Slutresultatet räknas ut som summan av procent man fått i de bägge deltävlingarna. Om två par hamnar på samma procentsiffra vinner det par som vann det inbördes sista mötet och om paren inte mötts avgörs placeringen genom lottdragning.

Tävlingsledningen skall tillse att så många par som möjligt möts i de bägge deltävlingarna. Dock ska det senaste Ruterprogrammet kunna användas samt viss hänsyn tas till personer med så allvarligt rörelsehinder att de behöver vara sittepar.
Tävlingsledare avgör vilka som ska vara sittepar.