Eventuella avsägelser inför årsmötet...

…lämnas till valberedningen (Ingalill Svensson, Anders Hantoft eller Göran Johansson) senast 12 september.