Kommittéer

Arbetet i vår klubb har delegerats ut i fyra kommittéer:

Tävlingskommittén:
Kontaktperson: Roland Svensson, tel. 070 538 22 44
Ansvarar för planering av tävlingar och att det finns tävlingsledare och ruteroperatörer.

Trivselkommittén:
Kontaktperson: Thomas Knutsson, tel. 0430 284 91
Ansvarar för fika, mat och trivsel.

Utbildningskommittén:
Kontaktperson: Ib Jensen, tel. 076 170 19 11
Ansvarar för nybörjar- och fortsättningskurser.

Materialkommittén:
Kontaktperson: Jan Jönsson, tel. 0430 716 45
Ansvarar för material som bord, budlådor osv.

Samtliga kommittéer är tacksamma för all hjälp de kan få av medlemmarna. Är du intresserad av att hjälpa till – hör av dig till någon av kontaktpersonerna.