2021-1

Antal lag: 4
5ESS
5ESS
Jan Eriksson [27765]
Björn Edvardsson [15757]
Tomas Lindqvist [11362]
Johnny Pettersson [11666]
Jan Eriksson
Björn Edvardsson
Tomas Lindqvist
Johnny Pettersson
PasodobleLS
PasodobleLS
Gunilla Wallin [48390]
Susanne Levin [53421]
Lars Becklén [80419]
Olle Persson [23285]
Gunilla Wallin
Susanne Levin
Lars Becklén
Olle Persson
SoHo
SoHo
Bertil Hansson [6750]
Lone Stolt [82807]
Hans-Olof Holmqvist [15960]
Sven-Olle Ekstrand [60234]
Bertil Hansson
Lone Stolt
Hans-Olof Holmqvist
Sven-Olle Ekstrand
STG
STG
Hans-Olof Hallén [9896]
Bengt Sahlström [53453]
Ulla Linse [27725]
Ulf Hegethorn [4462]
Lars-Göran Niklasson [11361]
Hans-Olof Hallén
Bengt Sahlström
Ulla Linse
Ulf Hegethorn
Lars-Göran Niklasson