Hösten div. 4

Pralinerna
Pralinerna
Madeleine Hederstierna [80967]
Ulla-Britt Karlsson [88619]
Britt Jigberg [59570]
Carina Blomgren [61390]
Lekkamraterna
Lekkamraterna
Lillemor Eriksson [61049]
Lena Frerichs [61455]
Gunnel Montgomery [44512]
Britt-Inger Svensson [44506]
VP
17,99
2,01
IMP
68
20
Första halvlek
Madeleine Hederstierna
Britt Jigberg
Carina Blomgren
Ulla-Britt Karlsson
68
20
Lillemor Eriksson
Britt-Inger Svensson
Gunnel Montgomery
Lena Frerichs
Andra halvlek
0
0