Sommar-Trean

Sangvinikerna
Sangvinikerna
Carl-Henrik Nauclér [87456]
Mikaela Bäckius [50566]
Maria Thulin [64193]
Nillan Essén [59143]
Magnus Backlund [59151]
Joakim Tillas [63743]
7Slam
7Slam
Nils Molin [63899]
Michael Hagelin [62052]
Hans Fäldt [62046]
Roland Falk [63908]
Lars Öberg [79917]
Sven Andersson [62070]
Anneli Holmsten [62069]
Annette Dahlbeck [38737]
VP
14
16
IMP
39
45
Första halvlek
Carl-Henrik Nauclér
Mikaela Bäckius
Joakim Tillas
Maria Thulin
39
45
Nils Molin
Annette Dahlbeck
Hans Fäldt
Michael Hagelin
Andra halvlek
0
0